รายงาน : รายละเอียดข้อมูลเฉพาะงานวิจัย รหัสรายงาน : W02.1
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-08-2551
 วันที่รายละเอียดการนำเสนอสถานที่ผู้นำเสนอ
111-11-2553เรื่อง การบริหารอะไหล่คงคลัง:กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่ ในที่ประชุม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 10 (VCML Conference) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่พัชราภรณ์ เนียมมณี
   


The National Institute of Development Administration
118 Moo 3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
db_Started : 07-04-2551, Comments & Suggestion to pinyo.k@ics.nida.ac.th


ปิดหน้าต่าง