รายงาน : รายละเอียดข้อมูลเฉพาะงานวิจัย รหัสรายงาน : W02.1
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-08-2551
 
 ปีที่พิมพ์รายละเอียดการตีพิมพ์/บทความวารสารโดย
12555เรื่อง อิทธิพลของชนิดคำกริยา ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และหนังสือเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 29 เล่มที่ ฉบับพิเศษ เมษายน 2555 หน้า 102-109เตวิช เสวตไอยาราม
 


The National Institute of Development Administration
118 Moo 3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
db_Started : 07-04-2551, Comments & Suggestion to pinyo.k@ics.nida.ac.th


ปิดหน้าต่าง